Apskaičiuokite aritmetinį vidurkį, standartinį nuokrypį ir mediana

Pateikite numerius žemiau. Kiekvienas numeris savo eilutėje (max. 500):Skaitiklis apskaičiuoja: skaičių, standartinį nuokrypį, vidurkį. Be to, gausite numerius nuo mažiausių iki didžiausių. Atskirkite numerius pagal naują eilutę. Spustelėkite mygtuką 'Apskaičiuoti', kad gautumėte rezultatą. Pavyzdžiui, galite lengvai apskaičiuoti vidutinį mokyklos pažymėjimo lygį. Vidutinis vidurkis apskaičiuojamas sudedant visus skaičius ir dalijant rezultatus skaičiais. Standartinis nuokrypis taip pat yra naudingas rodiklis. Tai matas, kiek skaičiai skiriasi nuo vidurkio.

Kaip apskaičiuojamas aritmetinis vidurkis?

Aritmetinis vidurkis apskaičiuojamas sudedant skaičius ir padalijus rezultatą iš skaičių. Pavyzdžiui, paimkime skaičius 4, 5, 9 ir 10. Šių skaičių suma yra 4 + 5 + 9 + 10 = 28. Gauta suma 28 dalijama iš skaičių, t.y. iš keturių. Taip gaunama 28/4 = 7. Taigi skaičių 4, 5, 9 ir 10 vidurkis yra 7.